fbpx

Maskenbal u Brook Hill vrtiću

Home >Events >Maskenbal u Brook Hill vrtiću

U našem vrtiću se održao maskenbal. Maskenbal je bio inspirisan likovima iz knjiga, koje su deci čitane prethodnih dana u vrtiću.

Deca su imala priliku da budu na jedan dan omiljeni junak. Veoma je bitno da deca od najranijeg uzrasta imaju mogućnost da upotrebe svoju maštu.

Maskenbal je bila prava prilika za to, podstakao je decu da kreativno razmišljaju, eksperimentišu sa bojama, i istaknu svoju umetničku stranu uz izabrane kostime.

  Detalji o detetu:
  Kontakt informacije:

  Majka  Otac  Hobiji i ostala interesovanja deteta

  Moje dete (čekirajte kvadratić ako važe sledeće izjave):

  Može da drži olovku / hemijsku / makazeZna da izbroji do 10 (da izgovori)Ima dobru koordinaciju (hodanje, trčanje, skakanje, penjanje)

  Pravilno drži posuđePrijateljski je nastrojeno prema novim ljudima

  Kako ste čuli za nas?

  InstagramFacebook stranicaGoogle pretragaPreporuka prijatelja / roditeljaDrugo

   Child's details:

   Date of birth:
   Contact:

   Mother   Father   My Child's Hobbies and Interests

   My Child (tick the box if it appllies):

   Can hold a pencil/pen/scissiorsKnows numbers to 10 (speaking)Has good coordination (walking, running, hopping, climbing)

   Holds utensils properlyIs friendly towards new people

   How did you hear about us?

   InstagramFacebook PageGoogle SearchRecommendation from a Friend/current/previous ParentOther